Transformation Management Institute
Länkar...
·

·

·

·
TMI Academy

Best Practices

StyrelseDialogen
Referensprojekt
Login
Värdestrategier i fokus...


TMI Group är ett oberoende kompetensnätverk, som utvecklar, marknadsför och levererar processer, projekt och lösningar för värde- och verksamhetsförbättringar. TMI Group har mångåriga erfarenheter från att leda och facilitera omställning och förnyelse. TMI's projektleveranser tar utgångspunkt i professionell och beprövad projektmetodik.


    
Transforming Value
      - Konceptuellt ramverk med värdeperspektiv

    
Joint Team Consulting
      - Process- och metodstöd vid förändring

    
Value Partnerships
      - Projektinvesteringar, projektsamverkan, vinstdelning


Verksamheterna bedrivs i samverkan med samarbetspartners i Skandinavien och internationellt. Partnersamordning, projektkoordinering och marknadsföring sker från gruppens koordineringscenter i Malmö.

TMI arbetar på engelska och svenska.

Transformation Management Institute
201 22 Malmö, Sweden

e-mail: info@tmigroup.net                 url: www.tmigroup.net