TMI Academy
Institutet för Värde Innovationer

Transformation Management Institute
Box 249, 201 22 Malmö, Sweden
   
e-mail :  info@tmigroup.net    
     
Transformation Skills

Transformation Skills är ett utbildnings- och träningsprogram, som syftar till att underlätta och förenkla omställning och förnyelse på individ-, grupp- och företagsnivå.

TMI Academy förmedlar kunskaper och färdigheter om sådant förändringsarbete.

Transformation Skills tar utgångspunkt i ett medarbetarfokus, som bygger på begreppen

- teamwork
- delaktighet
- förankring

Transformation Skills är ett moduluppbyggt program, som kan kundanpassas till individuella önskemål och behov.

Organisatoriskt utvecklingsarbete underlättas av gemensamma arbetsmetoder och verktyg...
  Vi erbjuder

  Facilitated Workshops

  Projektledarprogrammet

  Genomförandekraft

  Facilitation Skills

  Train-the-Trainer