Knowledge Management
Institutet för Värde Innovationer
Knowledge Management

Kunskap och kompetens är en förutsättning för  kvalitet och leveransförmåga vid kvalificerade projektarbeten.

Samtidigt som TMI's medarbetare har mångåriga erfarenheter från att leda sådana projekt hos ledande professionella konsultorganisationer så prioriterar TMI fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling och ny träning avseende process- och metodstöd för ledning och leverans av projekt som syftar till omställning, förnyelse och tillväxt.  

TMI har tillgång till och bidrar aktivt till ett flertal kunskapsdatabaser samtidigt som kompetensöverföring till projektgrupper och kunder är ett väsentligt inslag vid projektleveranser
Transformation Management Institute
202 21 Malmö, Sweden
    
e-mail :  info@tmigroup.net          
H2 Learn

TMI Academy arbetar med utbildning och träning av egna medarbetare och kundernas projektmedlemmar.

TMI Academy fokuserar att:

· Skapa förståelse och engagemang
· Tillhandahålla metoder och verktyg
· Utveckla gruppsamverkan och  
  ledarskap