Vision och Strategi
Institutet för Värde Innovationer

Transformation Management Institute 
201 22 Malmö, Sweden

e-mail :  info@tmigroup.net          
Om TMI Group


TMI Group är ett kompetensnätverk och en leveransorganisation, vars medarbetare och partners har mångåriga erfarenheter från värdeskapande förändringsarbete hos ledande konsultbolag.

Metod- och processkunnande i kombination med praktiska erfarenheter från ett stort antal engagemang och uppdrag utgör grunden för kundvärde och projektsamverkan.

TMI's
affärsidé är att som oberoende aktör utveckla, marknadsföra och leverera metoder och strategiska projekt, som påtagligt förbättrar kundernas strategiska affärsprocesser och värdeskapande system, samt att hantera risker åt styrelser, investerare, kreditgivare och andra intressenter...


TMIs kunder finns i det privata näringslivet och i offentliga organisationer

Vår värdegrund
O Fokuserade
O Professionella
O Lyhörda
O Pålitliga
O Engagerade